Kedy je potrebné riešiť stavebné povolenie ?

Kedy je potrebné riešiť stavebné povolenie ?

Stavebné povolenie treba žiadať keď:

 • Má stavba viac ako 25m2 zastavanej plochy
 • Je stavba vyššia ako 5,0m (pri podzemnej stavbe hlbokej viac ako 3,0m)
 • Stavba mení svoj objem, týka sa to nadstavieb alebo prístavieb
 • Sa mení nosný systém stavby alebo sa vykonáva zásah v nosných stenách (vyžaduje sa Statický posudok)
 • Sa mení tvar strechy keďže ide o zásah do nosných častí stavby
 • Taktiež sa vyžaduje pri ZATEPLENÍ objektu spolu so Statickým a Požiarno-bezpečnostným posudkom
 • Máte záujem o projekt pre stavebné povolenie ? Ozvite sa nám a vypracujeme Vám kompletný projekt pre stavebné povolenie s možnosťou Inžinieringu.
  kontra@karch.sk
  +421 918 963 421
  www.karch.sk