Čo obsahuje projektová dokumentácia pre stavebné povolenie ?

Čo obsahuje projektová dokumentácia pre stavebné povolenie ?

Skôr než sa rozhodnete stavať Váš vysnívaný dom potrebujete projektovú dokumentáciu. V dnešnej dobe je množstvo projekčných a architektonických kancelárií alebo jednotlivcov ktorý Vám vedia vypracovať projekt rodinného domu pre stavebné povolenie. Pri rozsiahlom výbere projektantov, ľudia často vyberajú projektantov ktorý tlačia na cenu. Je to však správne? Každopádne staviate poväčšine len raz za život a kvalitný projekt Vám môže ušetriť množstvo času pri realizácii Vášho bývania a taktiež ušetriť náklady na výstavbu. V konečnom dôsledku môžte vďaka lacnému projektu do výstavby investovať mnohonásobne viac finančných prostriedkov ako by ste čakali. Preto si dobre zvážte komu zveríte vypracovanie projektovej dokumentácie pre Váš domov. V tomto článku Vám však priblížime čo od nás dostanete, keď sa nám rozhodnete zveriť Vaše sny o budúcom domove. Projektovú dokumentáciu odovzdávame v 4 výtlačkoch zviazaných v doskách s informáciami o investorovi stavby a projektantovi, ktoré obsahujú:

časť ARCHITEKTÚRA
 • Sprievodná správa, Súhrnná technická správa, Technická správa
 • Koordinačná situácia stavby (Osadenie stavby na Váš pozemok s vyznačenými trasami prípojok verejných sietí Elektriny, Vody, Kanalizácie, Plynu, Internetu)
 • Všetky pôdorysy, rezy (pozdĺžny, priečny cez schodisko) a pohľady v mierkach 1:50


 • časť ZDRAVOTECHNIKA
 • Technická správa
 • Situácia stavby s vyznačenou prípojkou vody, kanalizácie, elektriny, plynu, optického pripojenia na internet
 • Všetky pôdorysy s vyznačením trás teplej, studenej vody a kanalizácie s dimenziami potrubí
 • Projekt vodovodnej prípojky, projekt kanalizačnej prípojky a domovej žumpy


 • časť ELEKTROINŠTALÁCIE
 • Technická správa
 • Situácia stavby s vyznačením prípojky NN napätia
 • Schéma domovej rozvodnice


 • časť VYKUROVANIE
 • Technická správa
 • Pôdorysy s trasami pre podlahové vykurovanie a vykurovanie vykurovacími telesami


 • časť STATIKA
 • Technická správa
 • Výpočtový protokol s návrhom triedy betónu, výstuže a rozmerov drevených profilov
 • Výkres tvaru stropu (Podľa priania investora)
 • Výkresy výstuže železobetónových konštrukcií (Podľa dohody so stavebníkom/investorom)


 • časť POŽIARNA BEZPEČNOSŤ BUDOV
 • Technická správa
 • Výpočtový protokol
 • Situácia s vyznačením odstupových vzdialeností


 • časť PROJEKTOVÉ HODNOTENIE ENERGETICKEJ HOSPODÁRNOSTI BUDOV
 • Sprievodná správa
 • Výpočtový protokol obalových konštrukcií stavby
 • Výpočet potreby energie na vykurovanie
 • Výpočet potreby tepla na vykurovanie kWh/(m2.a)
 • Výpočet potreby energie na prípravu TÚV
 • Celková potreba energie budovy v kWh/(m2.a)
 • Primárna energia v kWh/(m2.a)


 • Máte záujem o projekt pre stavebné povolenie ? Ozvite sa nám a vypracujeme Vám kompletný projekt pre stavebné povolenie s možnosťou Inžinieringu.
  kontra@karch.sk
  +421 918 963 421
  www.karch.sk