Zastavovacia štúdia Ústie nad Priehradou

ZASTAVOVACIA ŠTÚDIA ÚSTIE NAD PRIEHRADOU

Zastavovacia štúdia vytvorená hlavne pre komunikáciu s úradmi

Zastavaná plocha

-m²

Obytná plocha

-m²

Úžitková plocha

-m²

Domov > Architektúra > Zastavovacia štúdia 51 chát Ústie nad Priehradou

Pre získanie potrebných povolení, vyjadrení a súhlasov väčšieho investičného zámeru potrebujete štúdiu či už zastavovaciu alebo inú štúdiu podobného charakteru.
Tu sme riešili zastavanie predmetného územia možnými 51 kusami rekreačných chát vrátane možného uloženia inžinierských sietí vrátane prípojok. Celé sme to zohľadňovali z hľadiska rišešnia zásobovania vodou na hasenie požiarov a podobne.

 • Typ projektu
 • Zastavovacia štúdia pre investičný zámer a komunikáciu s úradmi
 • Autor
 • Kontra Architekti - Ing. arch. Radoslav Kurucz
 • Stupeň projektovej dokumentácie
 • Architektonická štúdia
 • Dátum
 • 2020
 • Klient
 • Súkromný investor
 • Miesto
 • Ústie nad Priehradou
 • Stupeň inžinierskej činnosti
 • -

Riešené územie

Situácia

Páči sa Vám projekt?
alebo potrebujete poradiť?